Uutiset

huhti 17, 2017
Mammakeidas lopettaa toimintansa, sillä emme saaneet enää hallitusta kokoon. Imetystukikantoliinatapaamiset ja kantovälinelainaamo jatkavat kuitenkin entiseen malliin toimintaansa!
 

Voinko tulla imetystukiryhmään?

Usein kysyttyjä (tai ainakin mietittyjä) kysymyksiä imetystukiryhmästä

Kun äiti harkitsee imetystukiryhmään lähtemistä, hänellä voi olla mielessään monenlaisia kysymyksiä siitä, kuka imetystukiryhmään saa tulla tai kenelle se on tarkoitettu. Tämä usein kysyttyjen (tai ainakin mietittyjen) kysymysten lista vastauksineen toivottavasti rohkaisee äitejä, sekä heidän puolisoitaan ja lähipiiriään lähtemään imetystukiryhmään.

Voinko tulla imetystukiryhmään, jos minulla on imetysongelmia?
Totta kai! Imetystukiryhmässä on saatavilla tukiäitien neuvoja ja tukea monenlaisiin imetysongelmin. Imetystukiäidit osaavat myös opastaa, mistä kannattaa hakea lisää apua, jos vertaistuesta saatavat neuvot eivät ole riittäviä ongelman ratkaisemiseen. Tukiryhmässä pääsee myös kohtaamaan muita, ehkä samanlaisessa tilanteessa olevia tai siitä jo selvinneitä äitejä, joilta saatava vertaistuki voi olla korvaamaton apu omaan tilanteeseen.

Voinko tulla imetystukiryhmään, vaikka minulla ei ole imetysongelmia?
Totta kai! Imetystukiryhmään voi tulla myös vain juttelemaan ja kohtaamaan muita imettäviä äitejä. Kertomalla omista kokemuksistaan voi valaa muihin äiteihin uskoa siitä, että imetyksen haasteet on mahdollista voittaa. Imetystukiryhmä on vertaistukiryhmä ja toisten samoja kokeneiden äitien antamalla tuella on paljon merkitystä. Tukiryhmästä poimitut ajatukset voivat myöhemmin olla avuksi omankin imetyksen kanssa.

Voinko tulla imetystukiryhmään, vaikka osittaisimetän?
Totta kai! Osittaisimetys on imetystä aivan yhtä lailla ja siinä on omat erityiset haasteensa. Äitejä tuetaan heidän omissa imetystoiveissaan, eikä imetystukiryhmässä painosteta täysimetykseen tai korvikkeen vähentämiseen, jos ne eivät äidin toiveisiin kuulu. Jokaista tuetaan löytämään sellainen imetys, joka sopii juuri heille, heidän vauvalleen ja heidän perheensä tilanteeseen. Imetystukiryhmissä on aina mahdollsuus lämmittää mukana olevia lisämaitoja ja imetystukiäidit osaavat neuvoa myös lisämaidon syöttämisessä esimerkiksi vauvantahtisella pulloruokinnalla tai imetysapulaitteella. Tukea saa totta kai myös täysimetykseen pyrkimisessä.

Voinko tulla imetystukiryhmään, vaikka en imetä enää?
Totta kai! Imetystukiryhmään voi tulla jakamaan kokemuksia myös jo päättyneestä imetyksestä ja puhumaan mahdollisesta imetyspettymyksestä. Imetystukiryhmän kirjastosta löytyy Imetyksen lohtukirja, jota voidaan myös lainata kotiin luettavaksi ja ryhmästä saa tukea imetyspettymyksen käsittelyyn.
Voinko tulla imeystukiryhmään, jos haluan vieroittaa?Totta kai! Imetystukiäidit on koulutettu tukemaan imetyksen kaikissa eri vaiheissa ja siihen kuuluu myös vieroitus. Tukiäidit osaavat neuvoa vieroituksen toteuttamisessa ja ryhmästä saa tukea kaikenlaisiin vieroituksen aiheuttamiin tunteisiin.

Voinko tulla imetystukiryhmään, vaikka vasta odotan vauvaa tai suunnittelen raskautta?
Totta kai! Imetystukiryhmät järjestävät ajoittain erityisiä odottajien iltoja, joissa imetystä käsitellään nimenomaan siihen valmistautumisen näkökulmasta, mutta odottajat ja raskautta suunnittelevat ovat tervetulleita kyselemään ja kuuntelemaan kaikkiin imetystukiryhmiin.

Voinko tulla imetystukiryhmään, jos vauvani on itkuinen ja minusta tuntuu, etten aina oikein uskalla lähteä hänen kanssaan kotoa?
Totta kai! Imetystukiryhmissä ollaan vauvojen ehdoilla ja heitä saa syöttää, vaihtaa kuiviin ja kanniskella silloin kun tarve vaatii. Kukaan ei imetystukiryhmässä tule paheksumaan vauvan itkua tai arvostelemaan äitiä. Imetystukiryhmä on usein loistava paikka kokeilla ensimmäistä kertaa julki-imetystä ja sinne uskaltaa tulla, vaikka muuten vielä tuntuisi, ettei uskalla vauvan kanssa yksinään kotipiirin ulkopuolelle lähteä.

Voinko ottaa puolison, ystävän tai isovanhemman mukaan?
Totta kai! Puolison ja lähipiirin tuki imetykselle on erittäin tärkeää ja arvokasta. Heillä voi myös olla kysyttävää tai tuen tarvetta itsellään ja myös puolisoiden ja isovanhempien kysymyksille ja ajatuksille on imetystukiryhmässä tilaa. Joskus puolison tai ystävän mukana oleminen mahdollistaa sen, että äiti ylipäätään pääsee tukiryhmään paikalle.

Maksaako imetystukiryhmä jotain tai pitääkö sinne ilmoittautua etukäteen?
Imetystukiryhmät ovat aina ilmaisia, eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Ryhmään ei myöskään tarvitse tulla heti sen alkaessa, vaan saapua voi omien ja vauvan aikataulujen mukaan milloin vain ryhmän aikana.

Ovatko imetystukiäidit terveydenhoitoalan ammattilaisia?
Eivät ole. Joskus imetystukiäiti voi olla myös terveydenhoitoalan ammattilainen, mutta imetystukiryhmää vetäessään hän on imetystukiäiti ja häntä velvoittavat imetystuen vertaistuen rajaukset. Hän ei siis voi tehdä tukiryhmässä esimerkiksi kasvuseurantaa tai antaa ohjeita lisämaitojen purkamiseen, vaan näitä varten on oltava yhteydessä neuvolaan tai imetyspoliklinikkaan. Kaikki imetystukiäidit ovat kuitenkin saaneet koulutusta imetystiedossa ja vertaistukiryhmän ohjaamisessa.

Milloin sitten ei voi tulla imetystukiryhmään?
Imetystukiryhmään ei voi tulla arvostelemaan muiden äitien imetyspäätöksiä tai muitakaan lastenhoitoa tai perhe-elämää koskevia valintoja. Imetystukiryhmään ei myöskään voi tulla kuuntelemaan äitien kertomuksia, jotta niitä voisi kertoa eteenpäin tai jotta niistä voisi kirjoittaa blogitekstin tai lehtiartikkelin, ellei tästä ole etukäteen sovittu ja erikseen keskusteltu siitä, mitä tietoa ryhmästä voi jakaa. Imetystukiryhmään ei voi tulla, jos käynnin tarkoituksena on jollain tavalla häiriköidä, provosoida ja muuten aiheuttaa haittaa sen toiminnalle.

Edellinen sivu: Imetystukiryhmä  Seuraava sivu: Kantaminen