Uutiset

huhti 17, 2017
Mammakeidas lopettaa toimintansa, sillä emme saaneet enää hallitusta kokoon. Imetystukikantoliinatapaamiset ja kantovälinelainaamo jatkavat kuitenkin entiseen malliin toimintaansa!
 

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 8.2.2015

1. Rekisterinpitäjä
Nimi ja Y-tunnus: Mammakeidas ry (2189773-4)
Osoite: Voimakatu 16 A 2, 20540 Turku
Sähköposti: mammakeidasry[at]gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Jäsenasioiden hoitaja
Sähköposti: mammakeidasry[at]gmail.com

3. Rekisterin nimi
Mammakeidas ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhdistyksen jäsenasioiden hoitaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin on tallennettu rekisteröidyn:
• nimi
• syntymävuosi
• sähköpostiosoite
• postiosoite, postinumero ja toimipaikka
• puhelinnumero

Tiedot on tallennettu siinä laajuudessaan, jossa ne on rekisteröidyltä saatu.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityjen tietoja kerätään jäseneltä itseltään liittymisen yhteydessä joko liittymiskaavakkeella, sähköpostiviestillä tai verkkokaupan lomakkeella. Jäsen päivittää tarvittaessa hänestä rekisteriin tallennettuja tietoja oma-aloitteisesti sähköpostitse.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A) Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa. Kaikki vanhentunut tai virheellinen tieto hävitetään.
B) ATK:lla käsiteltävät tiedot:ATK:lla käsiteltävät tiedot on suojattu sekä ulkopuolisilta että organisaation sisällä salasanoin ja käyttöoikeusrajoituksin. Henkilötietoja käsittelevät vain ne, joille se tehtävien hoitamisen kannalta on välttämätöntä. Kaikki vanhentunut tai virheellinen tieto hävitetään.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 § mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Yhteydenotot pyydetään osoitteeseen: mammakeidasry[at]gmail.com

Lisätietoa tietosuojasta osoitteessa: www.tietosuoja.fi
Edellinen sivu: Jäsenedut  Seuraava sivu: Yhdistyksen säännöt